Årsmøteprotokoll Vrådal Idrettslag

08.06.2021

Årsmøteprotokoll

Vrådal Idrettslag

Søndag 6. juni 2021

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent uten merknader.

Sak 2 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til dirigent: Jan Rune Grave. Enstemmig vedtatt.

Forslag til referent: Camilla Aasheim. Enstemmig vedtatt.

Forslag til medlemmer til å underskrive: Bjørg Nekstad og Kjersti Haland. Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Behandling av idrettslagets årsmeldinger

Styrets årsmelding. Godkjent.

Løypelagets årsmelding. Godkjent.

Skigruppas årsmelding. Godkjent.

Friluftslivgruppas årsmelding. Merknad: Årsmøtet ønsker at friluftslivgruppa undersøker muligheten for å bli med i Sjekk Ut eller TellTur for enklere registrering av besøkende på toppene. Ønsker også fellestur høsten 2021. Godkjent.

Økonomigruppas årsmelding. Godkjent.

Spinninggruppas årsmelding (del av trimgruppa). Godkjent.

Styrkegruppas årsmelding (del av trimgruppa). Merknad: Siden styrkerommet ble åpnet har hytteeiere og andre spurt om muligheten for kortere medlemskap, drop-in o.l. Ettersom styrkerommet er den mest brukte aktiviteten til idrettslaget, ber Årsmøtet om at styret i samarbeid med Erik undersøker muligheten for å få til dette. Godkjent.

Fotballskolegruppas årsmelding. Godkjent.

Sak 4 Godkjenning av regnskapet

Regnskapet ble godkjent

Sak 5 Fastsette medlemskontingent

Styret foreslo å holde kontingenten som før, 175 for enkeltmedlem og 350 for familie. Treningsavgiften for styrkerommet forblir også uendret. Godkjent.

Sak 6 Behandling av forslag og saker

6.1 Nedleggelse av fotballgruppa

Ettersom det ikke er noen fotballag i idrettslaget for øyeblikket og det heller ikke er utsikter til det med det første, ønsker styret å legge ned fotballgruppa. Dette vil ikke ha innvirkning på fotballskolen.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner nedleggelse av fotballgruppa.

6.2 Innkjøp av ny løypemaskin/scooter

Løypescooteren idrettslaget har nå er tung og vanskelig å kjøre løyper med alene og styret/løypelaget ønsker å kjøpe inn en ny scooter eller liten løypemaskin til å kunne kjøre løyper med. Med en liten løypemaskin vil det bli enklere å få fine løyper og opprettholde dem, men det kreves litt arbeid i forkant i form av grøfting, rydding o.l.

Vedtak: Årsmøtet gir styret/løypelaget klarsignal til innkjøp av scooter/løypemaskin

Sak 7 Budsjett

Det ble ikke lagt fram budsjett på årsmøtet, men budsjettet er laget og sendt til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen blir invitert på første styremøte etter ferien.

Vedtak:

Kontrollkomiteen blir invitert på første styremøte etter ferien for å snakke om planene for 2021.

Sak 8 Valg

Styret. Enstemmig vedtatt.

a) Leder: Jan Rune Grave 1 år

Nestleder: Camilla Aasheim 2 år

b) Styremedlem: Sigmund Straand 1 år

Styremedlem: Gunvor B. Tovstaul 2 år

Styremedlem: Olav J. Straand 2 år

1. vara: Gintas Mikelskas 1 år

2. vara: Nathalie Camarena 1 år

c) Fotballskolegruppa. Enstemmig vedtatt.

Solveig N. Grave 2 år

Bjørg Nekstad (kiosk) 1 år

Olav Venås 1 år

Sigmund Straand 1 år

Gintas Mikelskas 2 år

Jon Øy 2 år

Jan Gunnar Breivik 2 år

Økonomigruppa. Enstemmig vedtatt.

Elin B. Straand 1 år

Anita Bakkan 2 år

Heidi Svalestuen 2 år

Friluftslivgruppa. Enstemmig vedtatt.

Camilla Aasheim 1 år

Kristina Mikelskiene 1 år

Nenne Straand 2 år

Jon Ingebretsen 2 år

Sanne Hyldal 1 år

Skigruppa. Enstemmig vedtatt.

Jeanett Torsdalen (leder) 2 år

Kjersti Haland 1 år

Ingvild Skipar 2 år

Glenn Kveven Straand 2 år

Gintas Mikelskas 1 år

Idrettskolegruppa. Enstemmig vedtatt.

Jan Rune Grave 1 år

Løypelaget. Enstemmig vedtatt.

Nina Krossli 1 år

Jan Rune Grave 2 år

Camilla Aasheim 2 år

Tor Jakob Sandvik 1 år

Ernst Thomassen 1 år

Trimgrupper. Enstemmig vedtatt.

Styrkerom: Erik Strand 1 år

Spinning: Kristin Heimdal 1 år

d) Revisor. Enstemmig vedtatt.

Ingrid Lønnegraff 1 år

e) Idrettsrådet. Enstemmig vedtatt.

Solveig Nekstad Grave 1 år

Vara: Jan Rune Grave 1 år

f) Valnemd. Enstemmig vedtatt.

Anita Bakkan 1 år

Elin Bergesen Straand 2 år

Tone Gulliksen Øy 3 år

g) Kontrollutvalg

Elisabeth Øy 1 år

Jan Gunnar Breivik 1 år

Heidi Svalestuen (vara) 1 år

Vrådal 6. juni 2021

Camilla Aasheim (ref)

Kjersti Haland (sign)     Bjørg Nekstad (sign)

© 2024 Aktiv i Vrådal. Alle rettigheter forbeholdt.
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!